สถานีวิทยุสมายล์เรดิโอ ขลุง Smile Radio Khlung FM 103.50 MHz, 104.50 MHz
โทรศัพท์ 103.50 MHz (039) - 442 455, 104.50 MHz ( 039 ) 493 - 022
www.smileradiochantaburi.com / e-mail : smileradio103.50@gmail.com

 

การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ภายในต้านยาเสพติด
ขลุงลักคัพ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 8 มิ.ย. - 7 ก.ค. 2555
จัดโดย กลุ่มคนรักฟุตบอลเมืองขลุง