สถานีวิทยุสมายล์เรดิโอ ขลุง Smile Radio Khlung FM 103.50 MHz, 104.50 MHz
โทรศัพท์ 103.50 MHz (039) - 442 455, 104.50 MHz ( 039 ) 493 - 022
www.smileradiochantaburi.com / e-mail : smileradio103.50@gmail.com
ผังรายการวิทยุ 103.50 MHz

ผังรายการสถานีวิทยุสมายล์เรดิโอ ขลุง Smile Radio Khlung FM 103.50 MHz
29 / 4 ซอย 1 ถนนเทศบาล 1 ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
โทรศัพท์ (039) - 442 455 www.smileradiochantaburi.com / e-mail : smileradio103.50@gmail.com

เวลาออก
อากาศ
ชื่อรายการ
ลักษณะรายการ
ดำเนิน
รายการโดย
05.30 - 07.00 ข่าวทั่วไป,ข่าวท้องถิ่น ถ่ายทอดลิ้งสัญญาณ สวท.90.25 MHz
07.00 - 08.00 ข่าว ถ่ายทอดลิ้งสัญญาณ สวท.90.25 MHz
08.00 - 09.00 เคารพธงชาติ.รายการบันทึกสถานการณ์ ถ่ายทอดลิ้งสัญญาณ สวท.90.25 MHz
09.00 - 10.00 แฟรี่โรส รายการอัดเปิดแผ่น ยายเมียน ปากหมาน
10.00 - 11.00 ลูกทุ่งสมายล์ รายการสด ดีเจ.สมายล์เรดิโอ
11.00 - 12.00 ลดต้นทุนชีวิตกับการเกษตร รายการอัดเปิดแผ่น ดีเจ.เตือนใจ
12.00 - 13.00 เพลงเที่ยงวันกับส.ขอนแก่น บันเทิงแทรกข่าวทั่วไป ดีเจ.ส.ขอนแก่น
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 ลูกทุ่งสยามเอฟเอ็ม บันเทิงแทรกสาระ ดีเจ.ผู้ว่าทองดี
15.00 - 16.00 กาโน่ป๊อก ซอฟร์ตี้ บันเทิงแทรกสาระ ดีเจ.พิมพ์จันทร์
16.00 - 17.00 ลูกทุ่งวีกิ๊ฟ รายการอัดเปิดแผ่น ดีเจ.นิตตยา
17.00 - 18.00 ลูกทุ่งทวิน บันเทิงแทรกสาระ ดีเจ.ยายส้มป่อย
18.00 - 19.00 เคารพธงชาติ.หมุนตามวัน ถ่ายทอดลิ้งสัญญาณ สวท.90.25 MHz
19.00 - 20.00 ข่าวทั่วไป ถ่ายทอดลิ้งสัญญาณ สวท.90.25 MHz
20.00 - 21.00 กินดีอยู่ดีมีสุข บันเทิงแทรกข่าวทั่วไป ดีเจ.สมายล์เรดิโอ
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00 เพื่อนยามดึก บันเทิงแทรกสาระ ดีเจ.อู๋ ชลาธร
23.00 - 24.00
24.00 - 05.30 รายการคาวตองแม็กซ์ รายการอัดเปิดแผ่น ทีมงานสมายล์ เรดิโอ
 

 

ผังรายการวิทยุ 104.50 MHz

ผังรายการสถานีวิทยุสมายล์เรดิโอ ขลุง Smile Radio Khlung FM 104.50 MHz
7 / 19 ถนนสุขุมวิท หมู่ 4 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
โทรศัพท์ ( 039 ) 493 - 022 www.smileradiochantaburi.com / e-mail : smileradio103.50@gmail.com

เวลาออก
อากาศ
ชื่อรายการ
ลักษณะรายการ
ดำเนิน
รายการโดย
หมายเหตุ
05.30 - 07.00 ข่าวทั่วไป,ข่าวท้องถิ่น ถ่ายทอดลิ้งสัญญาณ สวท.90.25 MHz  
07.00 - 08.00 ข่าว ถ่ายทอดลิ้งสัญญาณ สวท.90.25 MHz  
08.00 - 09.00 เคารพธงชาติ.
รายการบันทึกสถานการณ์
ถ่ายทอดลิ้งสัญญาณ สวท.90.25 MHz  
09.00 - 10.00 ข่าวท้องถิ่น บันเทิงแทรกข่าวทั่วไป ดีเจ.ซ่าส์ อู๋ ชลาธร  
10.00 - 12.00 เพลินเพลงก่อนเที่ยง บันเทิงแทรกข่าวทั่วไป ดีเจ.ปลาไหล น้ำก่อย  
 
12.00 - 13.00 ลูกทุ่งสมายล์ บันเทิงแทรกสาระ ดีเจ.สมายล์เรดิโอ  
13.00 - 14.00 แฟรี่โรส รายการอัดเปิดแผ่น ยายเมียน ปากหมาน  
14.00 - 15.00 เกษตรสร้างสรรค์ บันเทิงแทรกสาระ ดีเจ.สมายล์เรดิโอ  
15.00 - 16.00 ไลฟ์ มิวสิค บันเทิงแทรกสาระ ดีเจ.สมายล์เรดิโอ  
16.00 - 18.00 เพลินเพลงยามเย็น บันเทิงแทรกข่าวทั่วไป ดีเจ.กระเจี๊ยบ  
 
18.00 - 19.00 เคารพธงชาติ.หมุนตามวัน ถ่ายทอดลิ้งสัญญาณ สวท.90.25 MHz  
19.00 - 20.00 ข่าวทั่วไป ถ่ายทอดลิ้งสัญญาณ สวท.90.25 MHz  
20.00 - 21.00 วัฒนธรรมกับการท่องเที่บว บันเทิงแทรกข่าวทั่วไป ดีเจ.สมายล์เรดิโอ  
21.00 - 22.00  
22.00 - 23.00 เพื่อนยามดึก บันเทิงแทรกสาระ ดีเจ.อู๋ ชลาธร ลิ้งค์สัญญาณ
23.00 - 24.00 FM103.50 MHz
24.00 - 05.30 รายการคาวตองแม็กซ์ รายการอัดเปิดแผ่น ทีมงานสมายล์
เรดิโอ