สถานีวิทยุสมายล์เรดิโอ ขลุง Smile Radio Khlung FM 103.50 MHz, 104.50 MHz
โทรศัพท์ 103.50 MHz (039) - 442 455, 104.50 MHz ( 039 ) 493 - 022
www.smileradiochantaburi.com / e-mail : smileradio103.50@gmail.com
รู้จักกับดีเจสมายเรดิโอ 103.50 MHz และ 104.50 MHz
ดีเจ.เตือนใจ
ดีเจ.ส.ขอนแก่น
ดีเจ.ผู้ว่าทองดี
ดีเจ.พิมพ์จันทร์
ดีเจ.นิตตยา
ดีเจ.ยายส้มป่อย
ดีเจ.ซ่าส์ อู๋ ชลาธร
ดีเจ.ปลาไหล น้ำก่อย
ดีเจ.กระเจี๊ยบ
ดีเจ. นิดหน่อย