สถานีวิทยุสมายล์เรดิโอ ขลุง Smile Radio Khlung FM 103.50 MHz, 104.50 MHz
โทรศัพท์ 103.50 MHz (039) - 442 455, 104.50 MHz ( 039 ) 493 - 022
www.smileradiochantaburi.com / e-mail : smileradio103.50@gmail.com

 

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน
เทศบาลเมืองขลุงคัพ ครั้งที่ 4
ระหว่างวันที่ 18 ม.ค. - 2 ก.พ.56 เวลา 17.00 - 23.00 น.
ณ สนามโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (วิทยาคาร)
โดย นายกฯบุรินทร์ ธนอุดมนาน